Technologie

Ohraňování: 1x aut. ohraňovací lis TruBend 5230 s manipulačním robotem BendMaster - napojení na centrální automatizovaný sklad. Lisovací síla 230 t. Max. délka plechu 4100 mm.

1x ohraňovací lis EHT 500 (TRUMPF). Lisovací síla 500 t. Max. délka plechu 6100 mm. Stroj vybaven dvěma zdvihacími pomůckami pro ohýbání těžkých a rozměrných dílů.

2x ohraňovací lis TruBend 5170. Lisovací síla 170 t. Max. délka plechu 3210 mm. Stroj vybaven zdvihací pomůckou pro ohýbání těžkých a rozměrných dílů. Napojení na centrální automatizovaný sklad

1x ohraňovací lis Amada HFE 230. Lisovací síla 230 t. Max. délka plechu 3200 mm.

1x ohraňovací lis TruBend 7036. Lisovací síla 36 t. Max. délka plechu 1130 mm.

Ohýbání: 1x aut. ohýbací centrum Salvagnini P4X-3216. Max. délka plechu 3200 mm, tloušťka plechu max. 2,5 mm. Vybavené natahovací a otáčecí jednotkou. Napojení na centrální automatizovaný sklad.

Tepelné dělení: 1x TruLaser 3060 fiber  (L81). Max. rozměr plechu 6000 x 2500 mm, max. tloušťka plechu 25 mm.