Řízení kvality

Kvalita je základem všeho co děláme od plánování a přípravy, nákupu, realizace až po dodání na místo určení. Klademe neustálý a maximální důraz na kvalitu. Veškeré výrobky jsou vybaveny identifikací s využitím systému čárových kódů. Naše procesy splňuji normy EN ISO 9001 – Systémy managementu kvality,  EN ISO 3834-2 – Vyšší požadavky na jakost při tavném svařování, EN 1090-2 – Provádění ocelových konstrukcí. Firma má pro účely výroby svařovaných dílů vlastní svářečský dozor dle EN ISO 14731. 

Společnost KOVOP používá při kontrole výrobků tyto normy:
  • EN ISO 17637 – Nedestruktivní zkouška svárů
  • EN ISO 5817 – Svařování - Svárové spoje – Určování stupňů kvality
  • EN ISO 3452-1 – Nedestruktivní zkoušení – Kapilární zkouška
  • EN ISO 23277 – Nedestruktivní zkoušení svárů – Stupně přípustnosti
  • ISO 2768-1 – Všeobecné tolerance – Nepředepsané mezní úchylky
  • EN ISO 13920 – Všeobecné tolerance svařovaných konstrukcí

Naše výrobky splňují označení CE

Kontrola rozměrů probíhá na základě předepsaných požadavků na výkresové dokumentaci, nebo na základě předepsaných norem zákazníkem v souladu se standardy a předpisy pro danou zemi. Pokud nejsou požadavky na mezní úchylky upraveny, provádíme kontrolu dle normy ČSN ISO 2768-1, písmeno m, střední třída přesnosti a dle normy ČSN EN ISO 13920, třída B pro svařované ocelové konstrukce.