Uhlíková stopa

  • Společnost KOVOP bude pracovat na snížení ročního množství emisí skleníkových plynů a svým působením bude udržovat klimatickou odpovědnost. Tímto přispěje ke zlepšování firemní uhlíkové stopy.
  • V roce 2019 jsme s podporou EU snížili celkovou energetickou náročnost provozu výměnou osvětlení za LED zdroje.
  • Uhlíková stopa měří množství skleníkových plynů vypuštěných do ovzduší. Společnost KOVOP aktivně snižuje svou uhlíkovou stopu.
  • Pravidelně investuje do nejmodernějších technologií za účelem snížení energetické náročnosti.
  • Připravujeme projekt čisté energie ze slunce, který bychom rádi v příštím roce zrealizovali.
  • Společnost KOVOP bude hledat řešení, která povedou ke smysluplným investicím, jejichž důsledkem bude snížení emisí skleníkových plynů.